روند یک پروژه شرکت آسانسور دیبا

فاز اول: بررسی و تعیین ابعاد و اندازه ها

 • خروجی ابعاد چاهک (عرض / عمق / ته چاه / اورهد / طول مسیر)
 • تعیین ابعاد موتورخانه و محل آن (طول / عرض / ارتفاع / بالا یا پایین)
 • تعیین ابعاد کابین (یک طرف درب / دوطرف درب شامل درب های مجاور یا درب های روبرو)
 • تعیین نوع درب ها و ابعاد آن (لولایی / تلسکوپی / سانترال / طول / عرض / ارتفاع)
 • تعیین موقعیت دربها و سمت بازشو (یک طرف / دوطرف / چپ / راست)
 • نوع وزنه تعادل و ابعاد آن (چدنی / سربی و روکش دار در ابعاد مختلف)
 • موقعیت وزنه تعادل (پشت کابین / بغل کابین)

فاز دوم: بررسی و تعیین مشخصات فنی قطعات و عوامل موثر در انتخاب تجهیزاتروند یک پروژه در آسانسور شیراز دیبا

 1. نوع استاندارد (EN 81)
 2. سرعت آسانسور
 3. ظرفیت آسانسور
 4. طول مسیر حرکت (تراول) آسانسور
 5. ابعاد و اندازه ها (چاهک / موتور خانه / کابین / درب ها)
 6. نوع کاربری آسانسور
 7. محیط کاربری آسانسور
 8. انتخاب نوع و کیفیت حرکت آسانسور

فاز سوم: تهیه نقشه های اجرایی جهت عملیات نصب و راه اندازی

 • نحوه اسکلت فلزی و آهن کشی جهت چاهک های آجری (محل نصب براکت های ریل)
 • نحوه پلیت گذاری جهت چاهک های بتونی (محل نصب براکت های ریل)
 • نحوه قرارگیری تجهیزات آسانسور جهت عملیان نصب
 • مشخص نمودن محل سوراخ های سکوی موتورخانه
 • نحوه بتن ریزی کف چاهک و محل قرارگرفتن بافرها
 • نحوه آماده سازی محل های نصب درب ها
 • محاصبه نیروهای وارده به سازه اصلی چاه
 • مشخص نمودن نقشه اجرایی موتورخانه (قلاب سقف / هواکش موتورخانه و چاهک / درب ورودی / محل تابلوی سه فاز)
 • تهیه نقشه های کنترل فرمان  و نحوه سیم کشی چاهک و موتورخانه
 • ارائه دستورالعمل های کابل کشی و آماده سازی تابلوی سه فاز جهت کارفرما
 • انجام بازرسی فنی لازم و تحویل تجهیزات به کارفرما (تحویل موقت)
 • هماهنگی جهت بازرسی نهایی توسط شرکت بازرسی و استاندارد ایران و اخذ تاییدیه مربوطه (تحویل قطعی)

 

آسانسورهای مسافربر / ابعاد مفید / ساختمان های مسکونی

ظرفیت با کیلو گرم ساختمان های مسکونی
300 375 450 600 1000
ظرفیت با نفر 4 نفره 5 نفره 6 نفره 6 نفره 6 نفره
کابین عرض b1 (میلیمتر) 900 1100
عمق d1 (میلیمتر) 1000 1100 1400 2100
ارتفاع (میلیمتر) 2200
ابعاد و نوع در، در طبقات کابین عرض b2 (میلیمتر) 700 800
عمق h3 (میلیمتر) 2000
نوع بازشو نیمه اتوماتیک / انوماتیک کشویی / اتوماتیک از وسط بازشو
ابعاد چاه (میلیمتر) عرض b3 (میلیمتر) 1400 1500
عرض b3 (میلیمتر)   1800
عمق d2 (میلیمتر) 1600 1700 1900 2600
ارتفاع چاهک پایین آسانسور d3 (میلیمتر) تا 0.4 متر بر ثانیه 1400
تا 0.63 متر بر ثانیه
تا 1.0 متر بر ثانیه
تا 1.6 متر بر ثانیه   1600
تا 2.5 متر بر ثانیه   2200
بلندی کف آخرین طبقه تا سقف چاه h1 (میلیمتر) تا 0.4 متر بر ثانیه 3600
تا 0.63 متر بر ثانیه
تا 1.0 متر بر ثانیه 3700
تا 1.6 متر بر ثانیه 3800
تا 2.5 متر بر ثانیه   8000
ابعاد اتاق موتورخانه آسانسورهای هیدرولیک عرض b4 (میلیمتر) 2000
عرض d4 (میلیمتر) 2000
ارتفاع h2 (میلیمتر) 2000
ابعاد اتاق موتورخانه آسانسورهای الکتریکی تا سرعت 1 متر بر ثانیه عرض b4 (میلیمتر) 1600 2200 2400
عرض d4 (میلیمتر) 3000 3200 3700 4200
ارتفاع h2 (میلیمتر) 2000
ابعاد اتاق موتورخانه آسانسورهای الکتریکی تا سرعت 1.6 متر بر ثانیه عرض b4 (میلیمتر)   2200 2400
عرض d4 (میلیمتر)   3200 3700 2400
ارتفاع h2 (میلیمتر)   2200

 


روند یک پروژه شرکت آسانسور دیبا

روند یک پروژه توسط شرکت آسانسور دیبا

شرکت آسانسور شیراز دیبا

راه اندازی وب سایت شرکت شیراز دیبا

وب سایت شرکت شیراز دیبا افتتاح گردید. امید است با همراهی شما عزیزان قدمهای بزرگ آینده را محکم تر برداریم .