ریل

ریل آسانسور
.:: ریل

بین 1500 قطعه ای که آسانسور را تشکیل می دهند، ریل ها قسمت ثابت آسانسور بوده و اکثر قطعات دیگر همه متحرک هستند. بنابراین ریل ها حساس ترین قسمت بوده و بزرگترین نقش را در عملکرد درست کلیه تجهیزات آسانسور به عهده دارند.

ریل های مورد استفاده این شرکت ریل هایی هستند که به روش نورد سرد فرآوری و از نوع ماشین کاری شده متناسب با ظرفیت، سرعت و طول حرکت انتخاب می شوند که عالی ترین نوع ریل ها، دارای دقیق ترین ابعاد و صافی سطح بالا برای حرکت آزاد روی آن هستند و مشخصات عالی ابعادی (ارتفاع مقطع در انتهای سطحی که روی آن انجام می شود) کنترل شده است و در نتیجه تصحیح سطوح مقطع در انتهای ریل دیگر ضروری نیست

ریل


نظرات و پیشنهادات :

موضوع :  

نام و نام خانوادگی :

شماره تماس:  

آدرس ایمیل :  
 

متن :  

تصویر امنیتی:

لطفا تا ثبت شدن فرم و نمایش عبارت تایید شکیبا باشید.ریل

ریل آسانسور در شیراز, آسانسور شیراز دیبا, محصولات آسانسور در شیراز, فروش آسانسور در شیراز, پشتیبانی آسانسور در شیراز, راه اندازی و نصب آسانسور در شیراز

ریل آسانسور در شیراز, آسانسور شیراز دیبا, محصولات آسانسور در شیراز, فروش آسانسور در شیراز, پشتیبانی آسانسور در شیراز, راه اندازی و نصب آسانسور در شیراز

شرکت آسانسور شیراز دیبا

راه اندازی وب سایت شرکت شیراز دیبا

وب سایت شرکت شیراز دیبا افتتاح گردید. امید است با همراهی شما عزیزان قدمهای بزرگ آینده را محکم تر برداریم .