پروژه های انجام شده

آدرس شرح خدمات پروژه
شرکت افزار کیمیا نصب و راه اندازی یک دستگاه آسانسورهیدرولیک Wittur ایتالیا شیراز - عادل آباد
بلوک 247 آپارتمان های پردیس نصب و راه اندازی یک دستگاه آسانسورهیدرولیک Wittur ایتالیا شیراز - قدوسی غربی
بلوک 269 آپارتمان های پردیس نصب و راه اندازی یک دستگاه آسانسورهیدرولیک Wittur ایتالیا شیراز شیراز - قدوسی غربی
بلوک 226 آپارتمان های پردیس نصب و راه اندازی یک دستگاه آسانسورهیدرولیک Wittur ایتالیا شیراز شیراز - قدوسی غربی
بلوک 221 آپارتمان های پردیس نصب و راه اندازی یک دستگاه آسانسورهیدرولیک Wittur ایتالیا شیراز - قدوسی غربی
اداره کل هواشناسی فارس نصب و راه اندازی یک دستگاه آسانسورهیدرولیک Wittur ایتالیا  
ساختمان سیم وز 2 نصب و راه اندازی یک دستگاه آسانسورهیدرولیک Wittur ایتالیا شیراز - خیابان زند
دبیرخانه منطقه 1 دانشگاه آزاد اسلامی فارس نصب و راه اندازی یک دستگاه آسانسورهیدرولیک Wittur ایتالیا  
ساختمان بعثت نصب و راه اندازی یک دستگاه آسانسورهیدرولیک Wittur ایتالیا شیراز- خیابان شهید فرح بخش(فرعی قدمگاه)
ساختمان 262 - بلوار چمران نصب و راه اندازی یک دستگاه بالابر هیدرولیک بلوار چمران
بیمارستان دنا نصب و راه اندازی 3 دستگاه آسانسور بیمار بر نیمه اتوماتیک  
تعاونی مسکن بیمارستان اعصاب وروان شیراز نصب و راه اندازی 1دستگاه نفربرنیمه اتوماتیک  
شرکت تعاونی مسکن سلحشوران فارس پروژه نور نصب و راه اندازی 4 دستگاه آسانسور نفربر و باربر نیمه اتوماتیک  
مهمانسرای دادگستری شیراز (خیابان ستارخان) نصب و راه اندازی یک دستگاه آسانسور نفربر نیمه اتوماتیک خیابان ستارخان
مهمانسرای دادگستری شیراز (بلوار مدرس) نصب و راه اندازی یک دستگاه آسانسور نیمه اتوماتیک بلوار مدرس
خانه سازمانی دادگستری
نصب و راه اندازی یک دستگاه نفربر تمام توماتیک  
دانشگاه شیراز بازسازی و راه اندازی، سرویس و نگهداری 30 دستگاه آسانسور فول و نیمه اتوماتیک  
تصفیه خانه شماره 2 آب و فاضلاب شیراز نصب و راه اندازی یک دستگاه آسانسور هیدرولیک بوخر سوئیس  
درمانگاه خیریه حضرت زینب نصب و راه اندازی یک دستگاه آسانسور نفربر نیمه اتوماتیک  
درمانگاه ثامن الائمه نصب و راه اندازی یک دستگاه آسانسور بیماربر تمام اتوماتیک شیشه ای  
سازمان بازرگانی استان فارس نصب و راه اندازی دو دستگاه آسانسور نفربر تمام اتوماتیک فرماتور اسپانیا  
شهرداری منطقه 8 شیراز نصب و راه اندازی یک دستگاه آسانسور نفربر تمام آتوماتیک یلکم ایتالیا  
اداره کل زندان های استان فارس نصب و راه اندازی یک دستگاه اسانسور تمام اتوماتیک  
دادگاه انقلاب شیراز نصب و راه اندازی یک دستگاه آسانسور نفربر نیمه اتوماتیک  
دادسرای جنایی جزایی نصب و راه اندازی دو دستگاه آسانسور نفربر نیمه اتوماتیک  
جنرال سرویس دادسرای ناحیه یک    
دادگاه خانواده    
هیدرولیک سالن کنفرانس    
دادگستری کل شیراز نصب و راه اندازی یک دستگاه آسانسور نفربر تمام اتوماتیک فرماتور اسپانیا  


پروژه های انجام شده

پروژه های انجام شده آسانسور شیراز دیبا

شرکت آسانسور شیراز دیبا

راه اندازی وب سایت شرکت شیراز دیبا

وب سایت شرکت شیراز دیبا افتتاح گردید. امید است با همراهی شما عزیزان قدمهای بزرگ آینده را محکم تر برداریم .